پرش به محتوا

مکالمه انگلیسی با موضوع سوال پرسیدن درباره زمان کار مغازه

opening-store-hours

مکالمه انگلیسی با موضوع سوال پرسیدن درباره زمان کار مغازه

SHOPPING
Stores and Shops

Asking about store hours

مکالمه انگلیسی با موضوع سوال پرسیدن درباره زمان کار مغازه

opening-store-hours-مکالمه انگلیسی با موضوع سوال پرسیدن درباره زمان کار مغازه

 

Asking about store hours
When are you open?
When do you open?
How late are you open (today)?
What are your hours?
Are you open on weekends?
Are you open on Saturday?
Are you open after five?


مطالب مرتبط