پرش به محتوا

مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی

مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

مرخصی گرفتن به زبان انگلیسی

دانلود فایل صوتی زبان

“Can I use a vacation day this Friday?”
“Will it be ok if I use a personal day this Thursday?”
“I have to catch up on a lot of errands, so can I use a vacation day on Monday?”
“My parents are coming into town. Can I take Thursday and Friday off?”

“I would like to use my vacation days for the first week of June. Will that be ok?”

“Will it be ok if I take the last week of July off?”
“Can I schedule a vacation for the second week of August?”
“I was wondering if I can take a vacation. Can I take the first two weeks off in September?”

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی