پرش به محتوا

صحبت در مورد رستوران _فست فود

در رستوران های فست فود ابتدا به پیشخوان می روید ، دستور غذا می دهید و همان لحظه صورتحساب غذا را پرداخت می کنید

عبارات زیر را مطالعه فرمایید

“Welcome to McDonald’s. May I take your order?”
“I’ll take a Big Mac and a small coke.”
“One Big Mac and one small coke. Will that be all?”
“Yes.”
“Will that be for here or to go?”
“For here please.”
“The total comes to $3.87.”

متداول ترین اشتباه این است که پاسخ ” yes ” یا ” No” بدهید مثلا هنکامی که صندوق دار می پرسد

for here or to go پاسخ بله یا خیر اشتباه است.

در بیشتر رستوران های فست فود دستور غذایی دادن آسان است

“I’ll take number 2.”

“Would you like medium, large, or super size?”

“Medium please.”