پرش به محتوا

صحبت در مورد رزرو کردن اتاق در هتل به زبان انگلیسی

صحبت در مورد رزرو کردن اتاق در هتل به زبان انگلیسی

معمولا قبل از رفتن به هتل باید اتاقی رزرو کنید برای این کار با بخش پذیرش هتل تماس می گیرید واتاقی رززو می کنید می توانید ابتدا از قیمت سوال کنید

فایل صوتی مکالمه انگلیسی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

Number 1

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

It is not common to go to a hotel without a reservation so I will only cover the reservation aspect. Along with reserving a room, I will cover checking in, checking out, room service, and wake up call.

Making a Reservation

When you make a reservation, call them and tell them you want to reserve a room. Or, you can start by asking them for a price.

“Hi, how much are your rooms?”
“Hi, what are your rates?”
“Hello, how much is a room?”

“Our rooms start at $79 for a basic room.”
“Our rooms start at $79 for a standard room and go up to $300 for a suite.”

“Ok. Can I reserve a room?”

“Hi, I would like to reserve a room.”
“Hello, can I reserve a couple of rooms?”

The first thing they usually ask is the dates you want the room and the duration.

اولین چیزی که می پرسند روز و تاریخی است که می خواهید رزرو کنید

“What day do you want to check in?”
“Which date did you want to reserve?”
“What date are you looking for?”

“I want a room from June 22nd to June 25th.”
“I would like a room for the 19th of July.”

“How long will you be staying with us?”
“When will you be checking out?”
“How many days would you like the room for?”

“I am going to stay for 3 days.”
“I would like to reserve the room for 4 days.”
“I am going to need the room until July 23rd.”


Number 2

دانلود فایل

The next series of questions covers how many people and how many rooms. Some hotels charge by number of rooms and number of adults, and some hotels charge by number of rooms only.

سوالات بعدی در مورد تعداد اتاق ها و افراد است

“How many rooms will you need?”
“Is this for only one room?”
“How many rooms would you like to reserve?”
“How many rooms should I reserve for you?”

“I will only need one room.”
“I am going to need two rooms.”

“How many adults will be in your party?”
“How many total children will be with you?”

“Just two adults.”
“A total of four adults.”
“I will be alone.”

“A total of 2 adults and 2 children.”
“One adult and 2 children.”


Number 3

Making a Reservation III

دانلود فایل

After they determine how many rooms and how many total people, they will ask you what type of bed you want.

بعد از آن از نوع اتاق و تختخوابی که شما می خواهید سوال می شود

“Would you like a single king size bed, or two double size beds in the room?”
“Will a single king size bed be ok?”
“We only have a room with two double size beds. Will that be ok?”

“Do you want a smoking room or a non smoking room?”
“Do you prefer a smoking or non smoking room?”

“I would like a smoking room.”
“Can I have a non smoking room?”
“Either is fine.”
“I don’t have a preference.”

You will have to provide your credit card number to reserve the room.

“Can I get a credit card number?”
“Can I have your credit card number?”
“What is your credit card number?”

Finally, they will repeat all the information back to you.

سر اخر تمام اطلاعات را برای شما تکرار می کنند

“Ok, Mr. Lee. I have one smoking room reserved for July 19th till July 22nd. The total comes to $256.78 after tax. If you need to cancel, please call us 24 hours before July 19th. Can I help you with anything else?”دیگر بخش های سایت

آموزش زبان انگلیسی  (صفحه اصلی)

تعیین سطح

اتاق مکالمه

اتاق آموزش

بلاگ

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی