پرش به محتوا

صحبت در مورد تحویل گرفتن وتخلیه کردن اتاق در هتل به زبان انگلیسی

صحبت در مورد تحویل گرفتن وتخلیه کردن اتاق در هتل به زبان انگلیسی

فایل صوتی مکالمه انگلیسی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

Checking in is pretty simple, you just need to go to the counter and say that you are checking in.

برای تحویل گرفتن اتاق شما باید به پیشخوان بروید و از جملات زیر استفاده کنید

“Hi, I am checking in.”

“Hi, I have a reservation and I am checking in.”

They will ask you for your credit card and a photo ID. They might confirm your information and you should receive your keys. Here are some questions to ask during this time.

هنگام تحویل گرفتن کلید اتاق ممکن سوالات زیر برایتان پیش بیاید

“Where is the elevator?”
“Do you have concierge service here?”
“Do you have a map of the city?”
“What time should I check out by?”
“What time is check out?

Checking out is just as simple. You go to the counter and say, “I am checking out.” At this time, you should return the keys. They might ask you to sign something or ask you if the credit card on file is ok to charge.

برای تخلیه اتاق کافی است از جمله زیر استفاده کنید

“I am checking out.”

و به شما خواهند گفت

“Should we charge the credit card on file or did you want to use a different card?”
“Your credit card will be charged a total of $256.78. Can you sign on the bottom?”

“Thank you for staying with us. We look forward to seeing you again.”دیگر بخش های سایت

آموزش زبان انگلیسی  (صفحه اصلی)

تعیین سطح

اتاق مکالمه

اتاق آموزش

بلاگ

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی