پرش به محتوا

صحبت در خواربارفروشی به زبان انگلیسی

صحبت در خواربارفروشی به زبان انگلیسی

فایل صوتی مکالمه انگلیسی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

در خواروبار فروشی وقتی به چیزی نیاز داشتید می توانید بگوییید

In the grocery store, you don’t have to say anything except when you need to find something. Here are some sentences to find general items.

“Where is the fruit section?”
“Do you sell ice cream here?”
“Where can I find batteries?”
“Where is the toothpaste?”
“Can you point me to the medicine area?”
“Where is the bakery section?”
“Do you sell fresh seafood?”

“Do you sell postcards?”
“Where can I find film?”

توجه داشته باشید که  کلمه film  را درست تلفظ کنید اگر به درستی نمی توانید تلفظ کنید بهتر است از جمله زیر استفاده کنید تا متوجه منظور شما بشوند

Be careful when you say film. They will not understand you if you say it improperly. If you have difficulty pronouncing film, you should say, “Where can I find camera film?”

“Where are the shopping carts?”
“Where can I find a shopping basket?”دیگر بخش های سایت

آموزش زبان انگلیسی  (صفحه اصلی)

تعیین سطح

اتاق مکالمه

اتاق آموزش

بلاگ

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی