پرش به محتوا

صحبت با همکاران در اداره به زبان انگلیسی

Writing-notes-boss

صحبت با همکاران در اداره به زبان انگلیسی

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

Writing-notes-boss

دانلود فایل صوتی

اگر شما جلسه یا ملاقاتی را در اداره از دست دادید می توانید از همکارانتان در مورد این که چه مسائلی در آن اتفاق افتاد سوال کنید

“I missed the meeting. Can you fill me in?”

“I had a doctor’s appointment so I missed the meeting. What happened?”

“I couldn’t make it to the meeting today. Anything interesting I should know about?”

“I missed the meeting. Was there anything new?”

زمان دیگری که معمولا با همکارانتان صحبت می کنید وقتی است که رئیس خود را دوست ندارید یا رفتار های نامعقول از او مشاهده کرده اید در این گونه مواقع توجه کنید که همکارتان مورد اعتماد باشد در غیر این صورت صحبت های شما را به رئیستان انتقال می دهد

“Matt looks pretty upset right now. Do you know what’s going on?”

“Did something happen recently? Matt looks pissed off.”

“I think Matt is mad about something. Do you know what it could be?”

هنگامی که رئیستان با شما درست برخورد نمی کند نیز می توانید از همکارانتان سوال کنید که رفتار رئیس با انها چگونه است

“Matt talks to me like he is mad all the time. Does he do that to you?”
“Does Matt talk to you like he is upset? Or is it just me?”
“It’s not you at all. He talks to me that way too.”

“Matt is way too moody.”
“If he knew what he was doing, we wouldn’t be in this mess.”

“What is wrong with Matt these days?”
“He is having one of those days again. I think his manager just gave him a hard time.”

“What do you think about our manager?”
“He gets too mad easily and he doesn’t really help us out that much. What do you think?”

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی