پرش به محتوا

سوال در مورد رژیم غذایی به زبان انگلیسی

hearts-cookies-small

سوال در مورد رژیم غذایی به زبان انگلیسی

healthy-carb-assortment

دانلود فایل

Dieting – Questions
Listen to the Entire Lesson

Now that we have covered some basic sentences, let’s work on sentences that will help in a discussion. First let’s cover some questions about dieting.

سوالاتی در مورد رژیم گرفتن

“How long have you been on a diet?”
“What type of diet are you on?”
“Have you lost a lot of weight?”
“How much weight have you lost so far?”
“How many pounds do you want to lose?”

Remember that most countries use the kilogram system, but the United States uses the pound system. Don’t ask me why, it’s just the way it is.

Here are some ways to answer these types of questions.

جواب هایی که می توانید بدهید

“I’ve been on a diet for 2 months now.”
“I’m just watching my calorie intake and doing a little bit of exercise.”
“I lost 6 pounds so far.”
“My goal is to lose 10 pounds.”
“I want to be 105 pounds.”

Currently, the Atkins diet is very popular.

Atkins diet is a low carbohydrate diet that causes the body to burn fat. Don’t quote me on this though. If you want to learn more about Atkins diet, you can find a lot of information over the Internet. For now, I’ll share with you some sentences that you might hear Americans say about Atkins.

 

اگر شما اهل رژیم گرفتن باشید به احتمال زیاد رژیم غذایی اتکینز را شنیده اید رژیمی که در ایران نیز طرفداران کمی ندارد

رژیمی اتکینز رژیمی است که کربوهیدرات کمی دارد و در عوض چربی زیادی دارد به هر حال این رژیم غذایی با وجود اینکه باعث کاهش وزن می شود ولی از نظر متخصصان تغذیه رژیم درستی نمی باشد چون ما متعقدیم رژیم غذایی باید برای سلامتی باشد نه صرفا برای لاغری

رژیمی صحیح است که از تمام گروه های غذایی با رعایت تعادل بر حسب وزن کنونی و وزن ایده آل فرد استفاده شود

 

جملاتی در مورد رژیم اتکینز

“I’m on the Atkins diet.”
“After three days on the Atkins diet, all I think about is bread and rice.”
“I lost 15 pounds in 4 weeks due to the Atkins diet.”
“I could never go on the Atkins diet. I love carbs too much.”

Carbs is the short form of carbohydrate. You might hear people say, low carb diet in the place of Atkins.


مطالب مرتبط

مکالمه انگلیسی درباره سلامتی