پرش به محتوا

دیر رسیدن به سر کار به زبان انگلیسی

دیر رسیدن به سر کار به زبان انگلیسی

 

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

 

دانلود فایل صوتی

وقتی در اداره یا شرکت به دلایلی مانند ترافیک یا هر مسئله دیگری دیر می رسید برای معذرت خواهی

می توانید از عبارات زیر استفاده کنید

وقتی برای زمان کوتاهی (۵ دقییقه ) دیر می رسید

“Sorry I’m late. Traffic was unusually bad today.”
“I apologize for being late. I had to drop off my wife at work. It took longer than I thought.”
“I had a dentist appointment this morning and it was longer than I expected.”
“I’m sorry for being late. I got stuck in every light this morning.”

هنگامی که دیر کرده اید و ریئس، شما را می بیند از همچنین جملاتی استفاده می کند

“Running late this morning?”
“What held you up this morning?”
“Do you have a reason for being late?”
“Why are you late?”

اگر دیر کردن عادت هر روز شما باشد ممکن ریئستان کمی عصبانی شود

“You have been late three times in the last two weeks. Is this going to be a continual problem?”
“Your tardiness is getting out of hand. You better start managing your morning time better.”
“I expect you to be at your desk at eight o’clock. Do you have a problem with this?

اگر همچنین اتفاقی افتاد بهتر است برای آرام کرد او از عباراتی مانند زیر استفاده کنید

“I am terribly sorry. It won’t happen again.”
“I had a lot of recent changes at home, but it’s all taken care of. I will not be late again.”
“I’m really sorry. It’s been one of those weeks. It won’t happen again.”

اگر بیش از ۵ دقیقه دیر کردید

“Hi Barbara, I’m going to be 30 minutes late today. My car is having trouble this morning, so I arranged for a ride with a friend.”
“Hey Jack, I’m running a little late today. I just got out of my dentist appointment and it was longer than I expected.”
“Mark? This is Pat. I’m stuck in traffic. I think there is an accident that is holding up traffic. I’m going to be a little late.”

وقتی از قبل برنامه ریزی و هماهنگ کرده اید در هنگام دیر کردن نگران نیستید

“I have a doctor’s appointment tomorrow morning. Remember I told you earlier this week? I’ll come in right after my appointment.”
“My daughter has been sick, so I’m going to take her to see the doctor tomorrow morning. Is it ok if I’m a little late? My appointment is at seven in the morning, so I’ll only be an hour late.”
“I have to take my parents to the airport tomorrow. I shouldn’t be too late, but wanted to tell you ahead of time.”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی