پرش به محتوا

تغییر دادن تاریخ حرکت به زبان انگلیسی

تغییر دادن تاریخ حرکت به زبان انگلیسی

فایل صوتی مکالمه انگلیسی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
دانلود فایل

Departing Date
Reserving a date to depart or changing a departure date

If you have an open ended ticket or would like to change your departing date, you will have to call and reserve a date to depart.

وقتی می خواهید تاریخ حرکت بلیط خود را تغییر دهید باید با شرکت هواپیمایی تماس بگیرید

“I have an open ended ticket and I would like to schedule a departure date.”
“I have a ticket and I need to schedule a departure date.”

“I am scheduled to depart on June 15th. Can I change this to a later date?”
“I have a ticket to depart on June 15th. I would like to see if there is an earlier flight available.”

With any of these questions, the other person will usually ask for your ticket number. After that, they will ask you what date you want to depart.

واز شما پرسیده می شود که چه تاریخی را برای حرکت انتخاب کرده اید

“What date would you like to depart?”
“What date would you like to change it to?”
“When do you want to depart?

You should respond by selecting a date.

جواب هایی که می دهید باید تاریخ حرکت را مشخص کند

“I would like to leave on June 22nd.”
“Is June 22nd available?”
“Can you check if June 22nd is possible?”
“I was hoping to reserve a seat for June 22nd.”

After you select a date, they will either say ok, or they will tell you the closest dates available to your selection.

نمونه پاسخ هایی که به شما خواهند داد مانند زیر می باشد

“Yes. We have seats available for the 22nd. Would you like me to reserve them?”
“On the 22nd, the departure time is 1:00pm. Should I reserve them?”
“We have two flights departing on that date. Would you like to depart at 10am or 7pm?”

“I’m sorry, but we do not have any available seats on the 22nd. Should I put you on the waiting list?”
“I’m sorry, there are no departures for the 22nd. We have a flight leaving on the 21st and the 24th. Will either of these days work for you?”
“The 22nd is full. The next available flight is on the 23rd. Would you like me to reserve a seat on that date?”دیگر بخش های سایت

آموزش زبان انگلیسی  (صفحه اصلی)

تعیین سطح

اتاق مکالمه

اتاق آموزش

بلاگ

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسی