ارجاع دادن تماس تلفنی به زبان انگلیسی

ارجاع دادن تماس تلفنی به زبان انگلیسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

 

 

“I believe Joe Carry in marketing can help you with that. Do you have his contact information?”

“I’m not sure about that. I’m pretty sure Mitch Smith will be able to answer this and other questions. Let me give you his number.”

درخواست ارجاع

 

 

“Can you redirect me to that person?”
“Can I get his contact information?”
“Can I get his phone number?”
“What is the best way to contact her?”

“Can you direct me to someone who can help?”

“Hi, this is Matt from ABC Company. I have some questions on your Platinum level business package. Can you redirect me to someone who can help?”

 

 

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی