سطح سه

زبان‌آموز گرامی دوستانه عرض می‌کنیم، این دوره به هیچ وجه مناسب شما نیست؛ اگر سطح زبان شما پایین‌تر از «بالای متوسط» است. لغات و روش آموزشی این دوره مناسب کسانی است که در سطح بالایی از زبان قرار دارند.

 

شما می‌توانید با تعیین سطح زبان خود در دوره‌های سلام زبان شرکت کنید. اگر سطح زبان شما «بالای متوسط» نیست با خواندن این بخش فقط زمان و انرژی خود را از دست می‌دهید.

پارکینگ دوچرخه ها

Level Three