صحبت در مورد رزرو کردن اتاق در هتل

معمولا قبل از رفتن به هتل باید اتاقی رزرو کنید برای این کار با بخش پذیرش هتل تماس می گیرید واتاقی رززو می کنید می توانید ابتدا از قیمت سوال کنید

“Hi, how much are your rooms?”
“Hi, what are your rates?”
“Hello, how much is a room?”

“Our rooms start at $79 for a basic room.”
“Our rooms start at $79 for a standard room and go up to $300 for a suite.”

“Ok. Can I reserve a room?”

“Hi, I would like to reserve a room.”
“Hello, can I reserve a couple of rooms?”

اولین چیزی که می پرسند روز و تاریخی است که می خواهید رزرو کنید

“What day do you want to check in?”
“Which date did you want to reserve?”
“What date are you looking for?”

“I want a room from June 22nd to June 25th.”
“I would like a room for the 19th of July.”

“How long will you be staying with us?”
“When will you be checking out?”
“How many days would you like the room for?”

“I am going to stay for 3 days.”
“I would like to reserve the room for 4 days.”
“I am going to need the room until July 23rd.”

سوالات بعدی در مورد تعداد اتاق ها و افراد است

“How many rooms will you need?”
“Is this for only one room?”
“How many rooms would you like to reserve?”
“How many rooms should I reserve for you?”

“I will only need one room.”
“I am going to need two rooms.”

“How many adults will be in your party?”
“How many total children will be with you?”

“Just two adults.”
“A total of four adults.”
“I will be alone.”

“A total of 2 adults and 2 children.”
“One adult and 2 children.”

بعد از آن از نوع اتاق و تختخوابی که شما می خواهید سوال می شود

“Would you like a single king size bed, or two double size beds in the room?”
“Will a single king size bed be ok?”
“We only have a room with two double size beds. Will that be ok?”

“Do you want a smoking room or a non smoking room?”
“Do you prefer a smoking or non smoking room?”

“I would like a smoking room.”
“Can I have a non smoking room?”
“Either is fine.”
“I don’t have a preference.”

سر اخر تمام اطلاعات را برای شما تکرار می کنند

.

“Ok, Mr. Lee. I have one smoking room reserved for July 19th till July 22nd. The total comes to $256.78 after tax. If you need to cancel, please call us 24 hours before July 19th. Can I help you with anything else?”

آموزش زبان انگلیسی ،مکالمه

You may also like...