مکالمه در مورد هم اتاقی یا هم خانه ای

مکالمه در مورد هم اتاقی یا هم خانه ای

۱ A: “Hi. My name is Jack.” B: “Hey Jack. I’m Seth.” A: “It’s nice to meet you.” B: “Looks like we’re going to be roommates.” A: “Yeah.” B: “So where are you from?”...

مکالمه در مورد امتحان

مکالمه در مورد امتحان

۱ A: “Did you already take the history exam?” B: “Yeah. It was hard. When do you take it?” A: “I take it tomorrow morning. There is so much material, that I don’t know...

صحبت ومکالمه در مورد انجمن های دانشگاهی

صحبت ومکالمه در مورد انجمن های دانشگاهی

قبل از مکالمه در این مورد بهتر است سوال و جواب هایی که برای آشنایی پرسیده می شود را یاد بگیریم “Why should we let you in this fraternity?” “I’m a fun person to...

سوال وجواب از هم اتاقی

سوال وجواب از هم اتاقی

“Are you a night person or a morning person?” “I’m a night owl. I usually sleep pretty late.” “What time do you usually go to sleep?” “It varies. Usually between midnight and one in...

سوال و جواب در مورد زندگی دانشگاهی

سوال و جواب در مورد زندگی دانشگاهی

در زیر نمونه سوال وجواب هایی که معمولا در مورد دانشگاه پرسیده می شود را آورده ایم “What high school did you attend?” “I went to Lynnwood High.” “Lynnwood High” “I went to a...

صحبت در مورد کلاس های دانشگاه _ انصراف از کلاس

صحبت در مورد کلاس های دانشگاه _ انصراف از کلاس

وقتی از کلاس درسی انصراف می دهید می توانید از جملات زیر استفاده کنید l “I dropped out of my chemistry class.” “I withdrew from my biology class.” “I had too many classes as...

صحبت در مورد زندگی دانشگاهی _ آشنایی با دانشجویان جدید

صحبت در مورد زندگی دانشگاهی _ آشنایی با دانشجویان جدید

در این بخش و بخش های آینده در مورد مکالمات مربوط به دانشگاه صحبت خواهیم کرد. برای شروع سوالات عمومی که برای آشنایی با افراد جدید می توانید به کار ببرید را آورده ایم...

مکالمه در مورد کلاس های دانشگاه

مکالمه در مورد کلاس های دانشگاه

در زیر مکالماتی در مورد بخش هایی که قبلا کار کرده ایم آورده ایم مکالمات در مورد کلاس های دانشگاه     ۱ A: “Hey John, did you register for classes yet?” B: “I...

صحبت در مورد کلاس های دانشگاه _نمرات

صحبت در مورد کلاس های دانشگاه _نمرات

سوالات معمول , “What grade did you get in English?” “I can’t believe I got a 3.1 in biology. What did you get?” “How was your GPA this semester?” GPA stands for Grade Point...

صحبت در مورد کلاس های دانشگاه _ثبت نام

صحبت در مورد کلاس های دانشگاه _ثبت نام

در این بخش سوال و جواب های مربوط به ثبت نام برای کلاس های دانشگاه را آورده ایم سوالات “Did you register yet?” “When do you register for classes?” “When does registration start for...