ورزش های عمومی _ تنیس

ورزش های عمومی _ تنیس

عبارات عمومی در مورد تنیس “Tennis is my favorite sport.” “I play tennis just for fun.” “I started playing tennis when I was in high school.” “I made the varsity team in high school...

ورزش های عمومی _ سافت بال

ورزش های عمومی _ سافت بال

عبارات عمومی در مورد سافت بال – نوع آسانتر بیس بال “I play on a men’s softball league. It’s underhand pitch and mostly just to have fun.” “Softball is similar to baseball, except you...

مکالمه در مورد ورزش بسکتبال

مکالمه در مورد ورزش بسکتبال

A: “Do you know when basketball season starts?” B: “It starts in October. How come?” A: “I like to keep up with the Lakers.” B: “You keep up with baseball at all?” A: “Just...

ورزش های عمومی _ تنیس

ورزش های عمومی _ تنیس

عبارات عمومی در مورد تنیس “Tennis is my favorite sport.” “I play tennis just for fun.” “I started playing tennis when I was in high school.” “I made the varsity team in high school...

مکالمه در مورد ورزش

مکالمه در مورد ورزش

در زیر نمونه مکالماتی در مورد ورزش آورده ایم ۱ A: “Hey Michael. Where are you going?” B: “No where special. I was just taking a walk.” A: “What for?” B: “To get a...

صحبت در مورد پیاده روی، دویدن آهسته و سایر ورزش ها

صحبت در مورد پیاده روی، دویدن آهسته و سایر ورزش ها

پیاده روی Walking: “Every morning right when I get up, I like to take a thirty minute walk.” “I like to take walks with my dog.” “Golf is a healthy sport because of all...

صحبت در مورد ورزش _ سوال

صحبت در مورد ورزش _ سوال

همانطور که می دانید ورزش های مختلفی وجود دارد در این بخش و بخش های آینده در مورد انواع این ورزش ها صحبت خواهیم کرد راه های متفاوتی برای ورزش کردن وجود دارد برای...

صحبت در مورد ورزش باشگاهی _سوال و جواب

صحبت در مورد ورزش باشگاهی _سوال و جواب

نمونه ای از سوالاتی که می توانید بپرسید “Where do you work out?” “What club do you work out at?” “When do you usually work out?” “How often do you work out?” “How many...

مکالمه در مورد ورزش باشگاهی

مکالمه در مورد ورزش باشگاهی

در باشگاهای ورزشی بعضی از افراد ازدستگاهایی مانند تردمیل ،دوچرخه و.. برای کم کردن وزن خود استفاده می کنند در زیر نمونه مکالماتی در این مورد آورده ایم “When I go to the health...

ورزش های عمومی _ شنا

ورزش های عمومی _ شنا

عبارات عمومی در مورد شنا “I’m on the swimming team.” “I got a scholarship for swimming.” “I made the varsity swimming team.” “I love swimming.” “What style of swimming do you specialize in?” “I...