مکالمه در مورد پسر ها

مکالمه در مورد پسر ها

۱ A: “Hey Cindy. I heard you are seeing someone.” B: “Yeah. His name is John. I started dating him a week ago.” A: “That’s so exciting. Tell me all about him. Is he...

صحبت در مورد نامزد کردن در مکالمات انگلیسی

صحبت در مورد نامزد کردن در مکالمات انگلیسی

وقتی کسی قصد ازدواج دارد معمولا سوالات زیر از او پرسیده می شود “When are you going to get married?” “When are you going to tie the knot?” “When are you going to settle...

صحبت درمورد نامزدی _خواستگاری کردن

صحبت درمورد نامزدی _خواستگاری کردن

سوالات متداول در مورد چگونگی خواستگاری کردن “How are you going to propose to her?” “How do you think he will propose to you?” جواب های متداولی که افراد می دهند “I’m going to...

مکالمه در مورد نامزد کردن

مکالمه در مورد نامزد کردن

۱ A: “Hey Jack. What’s going on?” B: “Hey Matt. I’m going to ask Martha to marry me?” A: “Really? When did you decide this?” B: “I always knew she was the one, but...

صحبت درمورد ما ه عسل

صحبت درمورد ما ه عسل

سوالات متداولی که پرسیده می شود “Where should we go for our honeymoon?” “Where do you want to go for our honeymoon?” “Did you have a place in mind for our honeymoon?” “How many...

صحبت در مورد اقدامات برای عروسی _ تهیه دسته گل ،عکاس و غیره

صحبت در مورد اقدامات برای عروسی _ تهیه دسته گل ،عکاس و غیره

ممکن از شما سوال شود که برای عروسی خود چه دسته گلی را می پسندید “What kind of flowers are you going to have?” “What color flowers are you going to have?” نمونه ای...

مکالمه در مورد ماه عسل

مکالمه در مورد ماه عسل

۱ A: “Hey honey, where do you think we should go for our honeymoon?” B: “I always wanted to go to Mexico. Cancun is supposed to be a great place.” A: “That sounds pretty...

سوالات وجواب ها در مورد ماه عسل _بعد از آمدن از ماه عسل

سوالات وجواب ها در مورد ماه عسل _بعد از آمدن از ماه عسل

  سوالات “Did you have a good time on your honeymoon?” “How was your honeymoon? Tell me all about it.” “How was Hawaii? Do you think I should go there for my honeymoon?” “Did...

سوالات و جواب ها در مورد ماه عسل _قبل از رفتن

سوالات و جواب ها در مورد ماه عسل _قبل از رفتن

این سوالات هنگامی کاربرد دارند که شما با دوستانتان در مورد ماه عسل قبل از رفتن صحبت می کنید “So where are you going for your honeymoon?” “How long is your honeymoon going to...

برنامه ریزی برای ماه عسل

برنامه ریزی برای ماه عسل

برنامه ریزی در مورد کار هایی که می خواهید در ماه عسل انجام دهید “Let’s plan on what we are going to do when we get there.” “What should we do everyday?” “We should...