مکالمه در اداره یا شرکت

مکالمه در اداره یا شرکت

۱ A: “I can’t get the printer to work.” B: “Did you check to see if it had paper?” A: “Yeah. That’s the first thing I checked.” B: “I don’t know then. You might...

صحبت  در مورد کارها با همکاران در اداره

صحبت در مورد کارها با همکاران در اداره

عبارات عمومی “I’m busy with work.” “Can I do this later?” “Does this have to be done now?” “When do you need this by?” “When is the deadline?” “I’m not going to have time...

صحبت در مورد قوانین اداره ها

صحبت در مورد قوانین اداره ها

هر اداره و شرکتی قواعد مربوط به خود را در مورد موضوعات مختلف مانند زمان استراحت ،مرخصی به کارمندان و … دارد سوالاتی که می توانید در مورد این قواعد بپرسید “How long are...

درخواست تجهیزات در اداره ها

درخواست تجهیزات در اداره ها

“?I’m out of staples. Do we have any more in the supply room” “The supply room is running low on pens. I think we should get more.” “My monitor is very old. It’s a...

صحبت در مورد مشکلات دستگاه ها در اداره

صحبت در مورد مشکلات دستگاه ها در اداره

در این بخش از مشکلاتی که هنگام خراب شدن دستگاه ها در اداره اتفاق می دهد صحبت خواهیم کرد “Do you know what’s wrong with the printer?” “Who do we call to report a...

زود تر از سر کار برگشتن

زود تر از سر کار برگشتن

وقتی می خواهید زود تر از زمان معمول کار را ترک کنید “I have to leave a little early today. Is it ok if I finish my work at home?” “I have a dentist...

دیر رسیدن به سر کار

دیر رسیدن به سر کار

وقتی در اداره یا شرکت به دلایلی مانند ترافیک یا هر مسئله دیگری دیر می رسید برای معذرت خواهی می توانید از عبارات زیر استفاده کنید وقتی برای زمان کوتاهی (۵ دقییقه ) دیر...

مکالمه در مورد دیر رسیدن به سر کار

مکالمه در مورد دیر رسیدن به سر کار

۱ A: “Jack. Can I see you in my office?” B: “Sure.” A: “You have been late 3 times in the last 2 weeks. Is this going to be a continual problem?” B: “I’m...

مرخصی گرفتن

مرخصی گرفتن

“Can I use a vacation day this Friday?” “Will it be ok if I use a personal day this Thursday?” “I have to catch up on a lot of errands, so can I use...