صحبت در مورد سلامتی

صحبت در مورد سلامتی

برای داشتن یک زندگی شاد و سالم باید به سلامتی جسم وروان خود توجه ویژه داشته باشیم ما در این بخش در مورد سلامتی صحبت خواهیم کرد سالم غذا خوردن از نکات مهم برای...

صحبت در مورد سلامتی و خانواده

صحبت در مورد سلامتی و خانواده

اگر کسی خیلی پیر ولی سالم باشد معمولا چنین جملاتی برای توصیف به کار می برنند “My grandfather can’t move that much because of leg pains. But besides that, he is very healthy.” “She’s...

مکالمه در مورد سلامتی

مکالمه در مورد سلامتی

۱ A: “Hi Mike. What have you been up to?” B: “Not much. I started exercising.” A: “Trying to get in shape?” B: “Yeah, and I need to start improving my health.” A: “Me...

سوال در مورد رژیم غذایی

سوال در مورد رژیم غذایی

سوالاتی در مورد رژیم گرفتن “How long have you been on a diet?” “What type of diet are you on?” “Have you lost a lot of weight?” “How much weight have you lost so...

صحبت در مورد رژیم گرفتن

صحبت در مورد رژیم گرفتن

<p style=”text-align: right;”> </p> <p style=”text-align: right;”>در این بخش در مورد رژیم گرفتن وکاهش وزن صحبت خواهیم کرد.</p> <p style=”text-align: right;”> </p> <p style=”text-align: right;”>وقتی کسی را می بینید که تغییر وزن داده معمولا...

مکالمه در مورد رژیم گرفتن

مکالمه در مورد رژیم گرفتن

۱ A: “Hi Barbara. Have you lost weight?” B: “Hi Julie. Yeah. I’ve been on a diet for a couple of months now.” A: “Wow. You look great.” B: “Thanks for noticing.” A: “What...

رژیم گرفتن _ناحیه های خاص

رژیم گرفتن _ناحیه های خاص

بعضی اوقات هدف از رژیم گرفتن کاهش وزن در قسمت های خاصی از بدن می باشد مثلا کاهش وزن در بازو ها یا پاها جملات زیر صحبت در این مورد است “I am going...