صحبت در مورد خرید کادو یا هدیه

صحبت در مورد خرید کادو یا هدیه

بعضی مواقع از افراد می پرسید که روز تولدشان چه می خواهند “What do you want for your birthday?” “Do you need anything?” یا اینکه در مورد از دوستانتان سوال کنید “What do you...

صحبت در مورد خرید از خواروبار فروشی (سوپر مارکت )

صحبت در مورد خرید از خواروبار فروشی (سوپر مارکت )

قبل از خرید “I’m going to the grocery store. Do you need anything?” “I’m going to QFC. Do you want to go?” “Did you create a grocery list?” “I’m going to Safeway tonight. Let...

صحبت در مورد جواهرات _ جواهر فروشی ها

صحبت در مورد جواهرات _ جواهر فروشی ها

سوال در مورد فروشگاه های جواهر “Where is the best place to buy jewelry?” “Where would you go to buy jewelry?” “Are all jewelry stores the same?” “What do you think about Tiffany’s?” “Does...

مکالمه در مورد خرید کردن

مکالمه در مورد خرید کردن

۱ A: “Welcome. Can I help you with anything?” B: “Hi. I’m shopping for my boyfriend’s birthday. Do you have any suggestions?” A: “Let’s see. How about a nice shirt and tie? You can’t...

صحبت در مورد خرید _لباس خریدن

صحبت در مورد خرید _لباس خریدن

اصطلاح   ‘Window Shopping’    هنگامی به کار میرود که فقط می حواهید ویترین ها را نگاه کنید و برنامه ای برای خرید از از قبل ندارید سوالات در مورد خرید لباس در فروشگاه لباس “Where...

مکالمه در مورد جواهرات

مکالمه در مورد جواهرات

۱ A: “I love your bracelet. When did you get it?” B: “I got it awhile ago, but I haven’t worn it much. You really like it?” A: “Yeah. It’s beautiful. Is it white...

صحبت در مورد جواهرات

صحبت در مورد جواهرات

عبارات متداول “That’s a beautiful necklace.” “What a magnificent ring.” “I like the design of your ring.” “Your bracelet is very nice.” “I love your watch.” “What a beautiful pair of earrings.” “Where did...