مکالمه انگلیسی در مورد پذیرش دعوت به یک مهمانی

مکالمه انگلیسی در مورد پذیرش دعوت به یک مهمانی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی ” مکالمه انگلیسی در مورد پذیرش دعوت به یک مهمانی ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

1


A: Hey, what’s up?
B: Nothing really.
A: I’m throwing a party on Friday.
B: I didn’t realize that.
A: You didn’t?
B: Nobody has told me anything about your party.
A: Did you want to go?
B: When does it start?
A: At 8:00 p.m.
B: I’ll be there.
A: I’d better see you there.
B: Of course.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2


A: What’s going on with you?
B: Fine. What’s going on with you?
A: I’m having a party this Friday.
B: I had no idea.
A: Is that right?
B: I didn’t hear anything about it.
A: Can you go?
B: What time?
A: It starts at 8 o’clock.
B: I’ll go.
A: I hope that I’ll see you there.
B: No doubt.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3


A: What’s going on?
B: Not much.
A: This Friday, I’m throwing a party.
B: Oh really? I didn’t know that.
A: Are you serious?
B: I haven’t heard anything about it.
A: Can you make it?
B: What time does it start?
A: The party starts at 8.
B: Yeah, I think I’ll go.
A: Am I going to see you there?
B: You will.

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی