مکالمه انگلیسی در مورد خوش‌آمدگویی به کسی که به دیدن شما آمده

مکالمه انگلیسی در مورد خوش‌آمدگویی به کسی که به دیدن شما آمده

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی “ مکالمه انگلیسی در مورد خوش‌آمدگویی به کسی که به دیدن شما آمده ”  را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن گوش نمایید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

مکالمه انگلیسی در مورد خوش‌آمدگویی به کسی که به دیدن شما آمده

A: Thanks for coming to see me today.
B: It’s no problem. I was really missing you anyway.
A: I missed you too.
B: Why haven’t you tried to come see me then?
A: I’ve been really busy.
B: Doing what?
A: Working.
B: I would’ve come to see you sooner, but I’ve been busy too.
A: What have you been doing?
B: I’ve been working too.
A: Well regardless, I’m very happy that you came to see me.
B: I am too.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

2

مکالمه انگلیسی در مورد خوش‌آمدگویی به کسی که به دیدن شما آمده
A: I’m really glad that you came to see me.
B: I had to. I was missing you a lot.
A: I was missing you too.
B: So, why haven’t you visited me?
A: I’ve actually been busy lately.
B: What have you been doing?
A: I’ve just been working really hard.
B: I’ve also been busy.
A: Tell me what you’ve been doing.
B: Basically, I’ve been working too.
A: Well whatever, I’m glad you came.
B: So am I.

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

3

مکالمه انگلیسی در مورد خوش‌آمدگویی به کسی که به دیدن شما آمده
A: I’m really happy that you came to visit me.
B: I really missed you a lot.
A: I’ve been missing you like crazy.
B: I don’t understand why you haven’t come to visit me.
A: Lately, I’ve been quite busy.
B: Tell me what you’ve been up to.
A: I’ve really been working a lot lately.
B: I’ve been pretty busy myself.
A: So what have you been up to?
B: I’ve just been working a lot.
A: Whatever the reason may be, I’m glad you visited me.
B: I’m glad I did too.

 

 

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی