صحبت های قبل از ملاقات یا جلسات اداری به زبان انگلیسی

صحبت های قبل از ملاقات یا جلسات اداری به زبان انگلیسی

صحبت های قبل از ملاقات یا جلسات اداری به زبان انگلیسی

صحبت های قبل از ملاقات یا جلسات اداری به زبان انگلیسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

سوالاتی که قبل از قرار ملاقات مطرح می شود مانند سوالات زیر است

 

There are many questions to ask before a meeting. If you are curious about what the meeting will cover, you will need to ask the organizer of the meeting. You can also ask things like how long the meeting will take, and who is coming to the meeting. Let’s try a couple of these sentences.

 

“Hi Jack. Do you know who is coming to your meeting at 2:00?”
“Who all did you invite to the triage meeting?”

“Hi Jack. How long do you think the meeting will be?”
“I have to schedule another appointment at 4:00 but I don’t want it to overlap with yours. How long is the meeting going to be?”
“Is the meeting going to be more than an hour?”

“What time was the meeting again?”
“When are you going to make that presentation? I thought it was today?”

وقتی افراد نمی توانند در ملاقات ها حاضر باشند از عبارات زیر استفاده می کنند

“I have another appointment that conflicts with your meeting. I will not be able to make it.”

“I have another meeting that I cannot miss. I won’t be able to make yours.”

“I won’t be able to go to the 3:00 meeting. I have another appointment at the same time.”

“I can’t go to the meeting at 4:00. I have a doctor’s appointment. Can you take notes for me?”

“I’m going to be out of town tomorrow, so I won’t be able to attend the quarterly meeting. Can you send me a mail on the topics that were discussed?”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی