صحبت در مورد کلاس های دانشگاه _ انصراف از کلاس

وقتی از کلاس درسی انصراف می دهید می توانید از جملات زیر استفاده کنید

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

l “I dropped out of my chemistry class.”
“I withdrew from my biology class.”
“I had too many classes as it is, so I dropped out of my statistics class.”
“I couldn’t keep up with the schedule, so I dropped out of that class.”
“I couldn’t understand the material, so I withdrew.”
“I hated the professor, so I just withdrew.”

اگر بخواهید در مورد انصراف از کلاس یا حذف واحد درسی سوال کنید سوالات زیر می تواند به شما کمک کند

“When is the last day to withdrawal?”
“If I withdrawal now, will it show up on my transcript?”
“Does a withdrawal look bad on the transcript?”
“How do I drop out of a class that I don’t want to take anymore?”
“What is the procedure to withdrawal from class?”
“How do I withdrawal from a certain class?”

موارد بیشتری که می توانید در مورد این موضوع بحث کنید را در زیر آورده ایم

“Are you sure you want to drop out of that class. You only have 4 more weeks. At least you can get the credit.”
“If I stay in that class, I’m going to screw up my GPA.”
“The best I can do is a C in this class. I don’t want a C on my transcript. I’m going to withdrawal from the class.”
“If you get a bad grade, can’t you just re-take the course?”
“Even if I retake the course, both grades are used. This school has a different system where re-taking the course doesn’t really help.”