مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش _ سوال

مکالمه زبان انگلیسی درباره ورزش _ سوال

همانطور که می دانید ورزش های مختلفی وجود دارد در این بخش و بخش های آینده در مورد انواع این ورزش ها به زبان انگلیسی صحبت خواهیم کرد

راه های متفاوتی برای ورزش کردن به زبان انگلیسی وجود دارد برای شروع فهرست زیر می تواند کمک کند

 

معنی فارسیش کو؟
لینک دانلودش کو؟

There are various types of exercise. Some people might think walking is exercise, and some other people will think weight lifting is exercise. In the next couple of lessons, we will take a closer look at various types of exercise.

Exercising can be done in many different ways. Here is a small list to get us started:

Walking
Jogging
Running
Sports
Aerobics
Rowing (boat)
Commuting to work
Etc.

نمونه ای از سوالاتی که می توانید در مورد ورزش کردن به زبان انگلیسی بپرسید را در زیر آورده ایم

Here are some questions.

“Do you exercise at all?”
“Do you work out?”
“What type of exercising do you do?”
“Where is a good place to exercise?”
“Why don’t you exercise?”
“Where do you usually jog?”
“How long do you take a walk for?”
“How often do you jog?”
“Where do you do aerobics?”
“How long do you usually run for everyday?”فهرست مکالمات موضوعی زبان انگلیسی رایگان

نهصد جمله پرکاربرد زبان انگلیسی + فایل صوتی

مکالمات زبان انگلیسی درباره رستوران

مکالمات زبان انگلیسی درباره کار و استخدام

186_1

مکالمات زبان انگلیسی کوتاه

مکالمات زبان انگلیسی تجاری اداری بازرگانی
مکالمات زبان انگلیسی درباره سفر
مکالمات زبان انگلیسی درباره درس و محیط دانشگاهی
مکالمات زبان انگلیسی درباره ازدواج
زبان انگلیسی درباره بیان احساسات
مکالمات زبان انگلیسی درباره سلامتی و بهداشت
مکالمات زبان انگلیسی درباره رشته های ورزشی
مکالمات زبان انگلیسی درباره خرید

شش هزارعبارت پرکاربرد زبان انگلیسی در 460 موضوع

دوره شش سطحی مکالمه و ریدینگ