صحبت در مورد قوانین اداره ها به زبان انگلیسی

صحبت در مورد قوانین اداره ها به زبان انگلیسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

 

 

هر اداره و شرکتی قواعد مربوط به خود را در مورد موضوعات مختلف مانند زمان استراحت ،مرخصی به کارمندان و … دارد

سوالاتی که می توانید در مورد این قواعد بپرسید

“How long are we allowed for lunch?”
“How long is our lunch break?”
“If I only take a 30 minute lunch, can I leave 30 minutes earlier?”

“What time should I report to work?”
“Is there a strict policy on working hours?”
“Are we allowed to start work an hour later if we work an hour more?”

“What is the dress code here?”
“Are we allowed to wear casual clothes on Friday?”
“Does this company have the casual Friday thing?”

“If I have ten vacation days, am I allowed to use them all at once?”
“What holidays do we have off?”
“Do our vacation days expire?”

“Does this company allow telecommuting?”
“Are we allowed to work from home?”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیمکالمات تجاری اداری بازرگانی به زبان انگلیسی

 

دیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی