صحبت در مورد خرید کادو یا هدیه

بعضی مواقع از افراد می پرسید که روز تولدشان چه می خواهند

“What do you want for your birthday?”
“Do you need anything?”

یا اینکه در مورد از دوستانتان سوال کنید

“What do you think John wants for his birthday?”
“What do you think I should get for John?”
“What are you getting John for his birthday?

وقتی ایده ای برای خرید ندارید می توانید از فروشنده کمک بگیرید

“I want to buy my girlfriend a birthday present. Do you have any suggestions?”

“I’m shopping for my boyfriend’s birthday. Can you help me pick out something?”

آموزش زبان انگلیسی ،مکالمه