زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی

زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی

زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی

زود تر از سر کار برگشتن به زبان انگلیسی

فایل صوتی

لطفا یک بار فایل صوتی را گوش دهید پس از آن فایل را همراه متن مکالمه گوش نمایید

 

وقتی می خواهید زود تر از زمان معمول کار را ترک کنید

“I have to leave a little early today. Is it ok if I finish my work at home?”
“I have a dentist appointment at four. I have to leave early today.”
“I have a dentist appointment tomorrow at four. Is it ok if I leave early tomorrow?”
“I have to pick up my wife at the airport tomorrow. Is it ok if I leave at three

“I have a conference with my son’s teacher tomorrow at three thirty. I have to leave at three. Will that be ok?”

“I have a terrible headache. Is it ok if I leave early today?”

“I think I might be coming down with the flu. I should get some rest and try to fight this thing off early. May I leave early today?”
“I’m not feeling well. I think I should get some rest. Will it be ok if I go home early today?”

“My son got sick and I have to pick him up from school. Will that be ok?”

آموزش بیشتری نیاز دارید؟

می توانید مکالمات موضوعی را با شخص دیگری تمرین نمایید و یا در دوره مکالمه تلفنی و اینترنتی سایت آموزش زبان انگلیسی سلام زبان شرکت نمایید

دوره های آموزش آنلاین زبان انگلیسیدیگر بخش های اتاق مکالمه

مکالمات موضوعی

نهصد جمله پر کاربرد

آموزش مکالمه تلفنی و اینترنتی

صفحه اصلی سایت آموزش زبان انگلیسی